Skärpta regler fram till och med 16 maj

  • Den 6 mars 2021 införs skärpta regler för handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningar. Reglerna innebär i korthet att maxantalet för verksamhetens totala yta aldrig får överstiga 500 personer. Handelsplatser ska även vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt, med undantag för barn eller andra personer som är i behov av stöd. Dessa åtgärder ska dokumenteras och följas upp.

    Bestämmelserna gäller från och med den 6 mars och upphör att gälla den 16 maj 2021.

    Uppdaterad: 2021-03-05 16:18

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare