Skärpta regler fram till och med 16 maj

  • Barn och andra personer som är i behov av stöd är undantagna från bestämmelsen om att åtgärder ska vidtas för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt. Detta för att möjliggöra att bl.a. personer som inte kan besöka handelsplatsen ensamma och för att vuxna med små barn ska kunna besöka handelsplatsen. Undantaget omfattar i huvudsak mindre barn som inte kan lämnas ensamma och personer med funktionsnedsättningar.

    Äldre barn och ungdomar som inte är i behov av stöd omfattas inte av undantaget. Detta gäller oavsett om de besöker handelsplatsen tillsammans med en vuxen eller tillsammans med andra barn.

    Vad som uppges av sällskapet i det enskilda fallet får i huvudregel godtas av verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten.

    Uppdaterad: 2021-03-05 16:19

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare