Skärpta regler fram till och med 31 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

  • I föreskriften har även införts ett förtydligande undantag avseende undervisning. Beräkningsregeln om minst 10 kvadratmeter per person ska inte tillämpas om en kultur- och fritidsverksamhet, till exempel en bad- eller sportanläggning eller ett museum uteslutande används för undervisning som omfattas av skollagen, till exempel en idrottslektion eller studiebesök. Om verksamhetslokalen används för undervisning och samtidigt är öppen för allmänheten ska dock beräkningsregeln tillämpas som vanligt.

    Uppdaterad: 2021-03-26 15:49

    Direktlänk till frågan

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare