Skärpta regler fram till och med 16 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

 • Museer, konsthallar och nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar regleras både i begränsningsförordningen och i Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter vilket innebär att de t.ex. ska räkna fram maxantal för besökare.

  För närvarande omfattas dock inte parker som i sin helhet utgör ett stadigvarande tivolinöje av dessa föreskrifter eller den här vägledningen. Där bedöms tivoliverksamheten vara en offentlig tillställning och verksamheten omfattas därmed av maxantalet åtta personer i 3 kap. 1 § begränsningsförordningen. Parker som har någon enstaka tivolianordning utan att för den sakens skull vara ett stadigvarande tivolinöje omfattas dock av de nya föreskrifterna och vägledningen.

  För museer och konsthallar kommer reglerna om maxantal besökare vara samma som för gym- och sportanläggningar, badanläggningar samt handelsplatser. Det vill säga att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan, men maximalt 500 personer.

  För nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar ska maxantalet beräknas så att varje besökare ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Dessa verksamheter har dock inget maxantal besökare att förhålla sig till som museer och konsthallar.

  Det införs ett krav för alla verksamhetsutövare som omfattas av föreskrifterna att säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.

  Vissa justeringar har gjorts i de allmänna råden för anpassning till museer och nöjesparker m.fl. Det införs även krav på smittskyddsåtgärder med tillhörande allmänna råd för tivolianordningar eller liknande attraktioner.

  Uppdaterad: 2021-03-26 15:54

  Direktlänk till frågan

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare