Skärpta regler fram till och med 2 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

 • Djur- och nöjesparker har generellt mycket stora ytor vilket gör att en större mängd personer kan samlas på en och samma plats även med begränsningar utifrån kvadratmeter per person. Risken finns då att det uppstår trängsel både inne på parkområdet, t.ex. vid attraktioner, men även i samband med dit- och hemresor, som t.ex. kan ske genom kollektivtrafik. Det är också rimligt att anta att inte hela parkens yta utnyttjas genom en jämn spridning av besökare över hela anläggningsområdet.

  Begränsningen per kvadratmeter är därför satt för att hålla antalet totala besökare på en nivå som är godtagbar ur smittskyddssynpunkt. Genom att räkna kvadratmeter anpassas antalet besökare efter storlek på parken. Myndighetens bedömning är att detta är den minst ingripande åtgärden utifrån syftet. Vid den höga smittspridning som just nu råder i Sverige är det inte lämpligt för ett för stort antal människor att samlas på samma ställe under en längre tid.

  Det kan även antas att det är skillnad på hur länge besökare vistas inomhus på en handelsplats jämfört med en nöjespark, en djurpark och liknande.. På museum är det dessutom för närvarande inte tillåtet att ta in mer än 500 personer samtidigt oavsett yta, i en nöjespark och liknande är det möjligt att vara flera besökare eftersom ytan vanligtvis är större.

  Covid-19 sprids framförallt vid nära kontakt mellan människor, smittan kan också spridas från personer som inte upplever sig ha symtom. En begränsning av antalet personer som tillåts samlas på en och samma plats minskar därmed risken för smittspridning. För att motverka trängsel på särskilda ställen finns också bestämmelser om detta samt allmänna råd.

  Uppdaterad: 2021-03-26 15:55

  Direktlänk till frågan

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare