Skärpta regler fram till och med 16 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

  • Här gäller samma resonemang som med tillgänglig yta på handelsplatser, se fråga ”Hur ska beräkningen göras för att ta fram maxantalet för antalet personer som får vistas i en verksamhets lokaler inomhus samtidigt?” Vad som avses med tillgänglig yta kan variera mellan olika nöjesparker etc. Generellt kan sägas att besökare ska ha tillträde till och möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som en tillgänglig yta. Eftersom maxantalet enbart tar sikte på besökare får endast ytor som dessa har tillträde till beaktas vid beräkningen. Utrymmen som enbart personal och andra uppdragstagare har tillträde till, ska bortses från. Ytor som t.ex. upptas av åkattraktioner eller hagar för djur ska inte räknas med då dessa inte är tillgängliga ytor för besökarna. Hagar där besökare får gå in och klappa djuren ska inte heller räknas med då antalet besökare där ändå kan vara begränsat med hänsyn till djuren.

    Däremot får den ansvariga verksamheten räkna med ett visst antal besökare per åkattraktion, dvs. åkkapacitet i maxantalet. Observera dock att vid denna uträkning måste hänsyn tas till bestämmelserna om smittskyddsåtgärder i attraktionerna, dvs. att trängsel inte ska uppstå. I den beräkningen ingår dock inte kösystemen för respektive åkattraktion eftersom det redan ingår i den i övrigt tillgängliga ytan. Den uträkning som görs ska dokumenteras enligt 2 §.

    Notera att det för nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar inte finns ett maxantal, som för exempelvis museer och handelsplatser. När en nöjespark eller liknande parker räknar ut hur många besökare den får ta emot utifrån regeln om 20 kvadratmeter per besökare, får den räkna med tillgänglig yta som upptas av handelsplatser och serveringsställen. Som angetts ovan tillämpas respektive lagstiftning inom den tillgängliga ytan för butik respektive serveringsställe. Det innebär exempelvis att serveringsstället i sig inte behöver räkna ut något maxantal men däremot behöver butiken göra det utifrån regeln om 10 kvadratmeter per besökare.

    Uppdaterad: 2021-03-26 15:59

    Direktlänk till frågan

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare