Skärpta regler fram till och med 2 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

 • I många åkattraktioner placeras sällskap nära varandra och det är inte lämpligt av smittskyddsskäl. Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter framgår att den ansvariga verksamheten ska vidta åtgärder för att undvika trängsel, exempelvis följande:

  • sällskap kan kliva i och ur åkattraktionen med avstånd till andra sällskap,
  • sällskap har möjlighet att hålla ett avstånd på minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap i åkattraktionen,
  • undvika placering av sällskap mitt emot varandra i åkattraktionen om avståndet är mindre än två meter, och
  • sällskap i inomhusattraktioner begränsas till högst fyra personer.

  Uppdaterad: 2021-03-26 16:00

  Direktlänk till frågan

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare