Skärpta regler fram till och med 16 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

  • Här gäller samma resonemang som med tillgänglig yta på handelsplatser, nöjesparker m.m. Generellt kan sägas att besökare ska ha tillträde till och möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som en tillgänglig yta. Eftersom maxantalet enbart tar sikte på besökare får endast ytor som dessa har tillträde till beaktas vid beräkningen. Utrymmen som enbart personal och andra uppdragstagare har tillträde till, ska bortses från. Inte heller ytor som upptas av utställningsföremål eller liknande får räknas in. På samma sätt som med nöjesparker etc. får museum och konsthallar räkna med tillgänglig yta som upptas av handelsplatser och serveringsställen när de räknar ut hur många besökare verksamheten totalt får ta emot utifrån regeln om 10 kvadratmeter per besökare. Notera att samma maxantal om 500 personer för handelsplatser, gäller för museer och konsthallar.

    Uppdaterad: 2021-03-26 16:08

    Direktlänk till frågan

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare