Skärpta regler fram till och med 31 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

  • Museum och konsthallar omfattas inte av maxantal besökare om verksamheten endast tar emot skolklasser. Om museet exempelvis får ta emot max 40 besökare samtidigt när det är öppet för allmänheten gäller detta maxantal inte under tiden när museet endast tar emot skolklasser som är där som en del av sin undervisning. Däremot måste verksamheten förhålla sig till övriga regler om smittskyddsåtgärder.

    Uppdaterad: 2021-03-26 16:11

    Direktlänk till frågan

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare