Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

  • Om det anordnas en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på en restaurang eller annat serveringsställe är utgångspunkten att reglerna om maxtak i begränsningsförordningen gäller.

    Det framgår av förarbetena till covid-19-lagen (prop. 2020/21:79 s. 31 och 33) att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt även andra begrepp som är tydligt kopplade till ordningslagen ska ges samma innebörd i covid-19-regelverken som i ordningslagen. Detta för att skapa tydlighet och förutsägbarhet och då allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortfarande i många fall behöver tillstånd från polisen och i vissa fall länsstyrelserna.

    Polisen har på sin webbplats en vägledning om när restauranger inte räknas som en del av en sammankomst eller tillställning, se rubriken Särskilt om restauranger på arenor/idrottsanläggningar/andra anläggningar.

    Uppdaterad: 2021-06-01 09:08

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare