Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

  • Nej. När publik samlas i ett start- eller målområde vid ett motionslopp eller liknande idrottstävling är det på samma sätt som för andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, att anordnaren ska begränsa antalet deltagare, dvs. såväl publik som idrottsutövare, på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt och utforma området på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Se Regeringens promemoria Ändringar i begränsningsförordningen Socialdepartementet S2021/01524, 25 s. 32-33.

    Notera även vad som framgår i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar.

    Uppdaterad: 2021-06-01 09:09

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare