Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

 • Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsoutveckling och är således bra för folkhälsan. Uttrycket ”idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande” används för att tydligt avgränsa denna typ av tävlingar från lagsportstävlingar som exempelvis fotbolls- eller bandymatcher som anordnas utomhus och där den huvudsakliga delen av deltagarna består av den publik som tittar på matchen. Genom det använda uttrycket framgår det också tydligt att det är fråga om tävlingar som genomförs på stora ytor utomhus. Det kan exempelvis vara fråga om löptävlingar, längdskidtävlingar, eller tävlingar i orientering, cykel eller simning. Se Regeringens promemoria Ändringar i begränsningsförordningen Socialdepartementet S2021/01524, sid. 32.

  Antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet får sammanlagt uppgå till högst 150 (se 3 kap. 2 § tredje stycket, begränsningsförordningen). Bestämmelsen innebär att det inne i start-, tävlings- och målområdet samtidigt får vistas maximalt 150 idrottsutövare. Med tävlingsområde får förstås att det är själva bansträckningen som avses. Det innebär exempelvis att när en idrottsutövare gått i mål och lämnat målområdet så kan en ny idrottsutövare gå in i startområdet. Hur länge loppet pågår spelar ingen roll utifrån begränsningsförordningen eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter, det viktiga är att antalet idrottsutövare i start-, tävlings- och målområde inte överstiger 150 samt att övriga smittskyddsregler följs.

  Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter LÄNK framgår att den som anordnar en idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp eller liknande gäller ska:

  • dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider,
  • ha ett tydligt avgränsat start- och målområdet, samt
  • att enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.

  Uppdaterad: 2021-06-01 09:10

  Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare