Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

  • Som framgår ovan så avser deltagarbegränsningen idrottsutövarna och gäller endast start-, tävlings- och målområdet. För publiken i de anslutande områdena, till exempel längs med tävlingsbanan, gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar. Myndigheten har även tagit fram ett verktyg för riskbedömningar som kan användas av arrangören.

    Uppdaterad: 2021-06-01 09:12

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare