Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

  • De nya reglerna i begränsningsförordningen innebär att 50 personer numera kommer att kunna närvara i samband med begravningsceremonier och sammankomster för religionsutövning inomhus, under förutsättning att deltagarna anvisas en sittplats.

    Utifrån förändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter måste den som anordnar sammankomsten se till att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och att antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer. Notera också att om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska anordnaren dela upp sällskapet med högst fyra deltagare i varje.

    Detta gäller dock inte vid religionsutövning med anledning av dödsfall. Vid sådana får alltid 20 personer närvara oaktat bestämmelserna om kvadratmeter eller avstånd mellan sällskap. Det framgår av 3 kap. 2 § fjärde stycket begränsningsförordningen.

    Uppdaterad: 2021-06-01 09:17

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare