Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

  • Sedan 1 juni är regleringen om att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person upphävd. Notera dock att det framgår av de Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att enskilda bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt göra inköp ensam och inte vistas i till exempel butiker under längre tid än nödvändigt.

    Uppdaterad: 2021-06-01 09:27

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare