Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

 • För stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar gäller begränsningsförordningens regler om nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar. Sådana verksamheter ska:

  1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
  2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
  3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

  Därutöver ska dessa verksamheter följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det är reglerna i 2 §, 4 § och 7 § med tillhörande allmänna råd som verksamheterna ska följa. Det finns även allmänna råd till begränsningsförordningen under rubriken Fritids- och kulturverksamhet som även omfattar dessa verksamheter.

  Uppdaterad: 2021-06-01 09:57

  Direktlänk till frågan

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare