Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

  • För tivolinöjen och tivolianordningar som inte är stadigvarande gäller reglerna i begränsningsförordningens kapitel 3 om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att antalet deltagare som samtidigt besöker tivolit får högst uppgå till åtta deltagare om det anordnas inomhus och 100 deltagare om det anordnas utomhus. Det tillåtna antalet besökare kan dock vara mer begränsat. Det framgår av våra föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det som är reglerat i föreskrifterna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i 8 §, 9 § och 10 §, gäller också för dessa verksamheter. Det innebär bland annat att maxantalet besökare på ett avgränsat område eller utrymme utomhus ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

    Även 7 § med tillhörande allmänna råd samt allmänna råd till begränsningsförordningen under rubriken Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar omfattar dessa verksamheter.

    För frågor kring gränsdragningen mellan ett ambulerande eller ett stadigvarande tivoli kan man kontakta Polismyndigheten som ansvarar för tillstånd till de här verksamheterna.

    Uppdaterad: 2021-06-01 10:06

    Direktlänk till frågan

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare