Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

  • Vad betyder trängsel?

    Det finns ingen exakt definition av begreppet trängsel. Besökare i ett sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från besökare i andra sällskap. Detta gäller i första hand när besökare sitter ned vid ett bord eller en bardisk. Även när besökare rör sig i lokalen bör de kunna hålla detta avstånd från varandra, men då bedöms smittrisken vara något mindre i jämförelse med om besökarna sitter ner intill varandra under en längre tid. Samtidigt bör det beaktas att rörelse av besökare också medför nya smittspridningskedjor eftersom kontakterna mellan olika sällskap samt personal ökar.

    Uppdaterad: 2020-11-24 15:07

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen