Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 16 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 16 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

  • Vid tillsyn behöver det göras en helhetsbedömning. I första hand handlar det om att bedöma avståndet mellan sällskapen och det bör göras när sällskapen sitter ned.

    Uppdaterad: 2020-11-24 15:08

    Direktlänk till frågan

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen