Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 16 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 16 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

  • Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord, en bardisk eller liknande får vara max fyra. Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än fyra besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst fyra besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.

    Uppdaterad: 2020-12-22 14:32

    Direktlänk till frågan

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen