Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 16 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 16 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

  • Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Det framgår av de allmänna råden. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

    Utifrån formuleringen i de allmänna råden bör det vara lämpligast att använda skyltar, anslag eller liknande för att kommunicera informationen. I vissa fall, och i den mån det är möjligt, kan informationen även behöva ges muntligen, om besökare inte förstår eller av andra skäl inte följer rekommendationerna.

    Uppdaterad: 2020-11-24 15:15

    Direktlänk till frågan

Allmänt om tillsynen