Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

  • Behövs skyltar på fler språk än svenska?

    Om serveringsstället har besökare som talar andra språk än svenska kan det vara svårt att följa kraven om åtgärder för att minska trängsel och smittspridning. Av det skälet kan den som driver serveringsstället behöva ge information på olika språk och ha skyltar med bildspråk istället för text. Det finns dock inget uttryckligt krav på att informationen ska vara på olika språk.

    Uppdaterad: 2020-11-24 15:15

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen