Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 31 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 31 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

 • Servering av alkoholdrycker får ske senast till klockan 22.00.

  Regeringen har genom förordning (2020:956) fattat beslut om tillfälligt förbud för servering av alkohol mellan 20 november 2020 och 28 februari 2021. Under perioden är det enligt förordningens 3 §, förbjudet att servera alkohol mellan klockan 22.00 och 11.00.

  Detta innebär att den som har serveringstillstånd för att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat efter klockan 22.00 och fram till 11.00 måste anpassa sin serveringstid till de nya reglerna. Mellan klockan 22.00 och 11.00 är det med andra ord inte tillåtet att servera de alkoholdrycker som omfattas av serveringstillståndet.

  Undantag från förordningens förbud mot servering av alkoholdrycker

  Förbudet om serveringstopp av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00 gäller inte för:

  1. Särskilda boenden
  2. Rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum

  Detta innebär att de bestämmelser som reglerar servering av alkoholdrycker på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum fortsatt kommer att gälla som tidigare.

  Uppdaterad: 2020-12-17 17:08

  Direktlänk till frågan

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen