Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 31 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 31 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Alkohollagens krav på att serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut (8 kap. 19 § 3 st.) påverkar samtliga restauranger med serveringstillstånd att servera alkoholdrycker efter kl. 20.00 och alternativt 22.00 och fram till kl. 11.00.

    Detta innebär att den nya förordningens (2020:956) krav på att den tillståndspliktiga serveringen ska vara avslutad senast kl. 20.00/ 22.00 även inverkar på tidpunkten för när restaurangen ska vara utrymd. Det vill säga att mellan den 20 november 2020 och 28 februari 2021 ska restauranger vara utrymda senast kl. 20.30.

    Av förordningen (2020:956) framgår att bestämmelserna om förbud (1, 3 §§) gäller sådan servering som omfattas av alkohollagen (2010:16:22). Detta innebär att förordningens bestämmelse om inskränkt serveringstid (3 §) är överordnad den serveringstid som kommunen beslutat. Alkohollagens bestämmelser om serveringstid ska därför tillämpas utifrån den serveringstid som anges i förordningen. Restauranger som har en kortare serveringstid än till klockan 22.00 får dock inte utökad serveringstid.

    Uppdaterad: 2021-02-17 16:40

    Direktlänk till frågan

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen