Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 2 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 2 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

 • Serveringsstället får öppnas igen för servering av mat, lättdryck och folköl efter att en viss tidsperiod har gått sedan serveringen av övriga alkoholdrycker avslutats kl. 20.00 alternativt 22.00 och den utrymts och tömts på gäster kl. 20.30/22.30, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622). Detta gäller även om restaurangen endast önskar öppna servering för caféverksamhet exempelvis kaffe och kaka.

  För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas behöver serveringsstället hålla stängt en viss tid efter att det utrymts. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i allmänna råd att serveringsstället bör hålla stängt minst en timme innan det öppnas för servering av mat, lättdrycker och folköl (HSLF-FS 2020:79). Serveringsstället bör därmed öppnas tidigast igen kl. 23.30 när serveringen ska avslutas kl. 22.00 och kl. 21.30 vid serveringstid till kl. 20.00.

  Syftet med bestämmelsen om utrymning är att motverka att gäster beställer stora mängder alkoholdrycker strax innan serveringstidens slut och sitter kvar och dricker dessa lång tid efter att sluttiden för servering har passerat.

  Återöppning för servering av mat, lättdrycker och folköl ska anmälas till kommunen, se 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622).

  Uppdaterad: 2021-02-18 11:12

  Direktlänk till frågan

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen