Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

 • När är det tillåtet att åter öppna restaurangen efter serveringstidens slut?

  Serveringsstället får öppnas igen för servering av mat, lättdryck och folköl efter att en viss tidsperiod har gått sedan serveringen av övriga alkoholdrycker avslutats kl. 20.00 alternativt 22.00 och den utrymts och tömts på gäster kl. 20.30/22.30, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622). Detta gäller även om restaurangen endast önskar öppna servering för caféverksamhet exempelvis kaffe och kaka.

  För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas behöver serveringsstället hålla stängt en viss tid efter att det utrymts. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i allmänna råd att serveringsstället bör hålla stängt minst en timme innan det öppnas för servering av mat, lättdrycker och folköl (HSLF-FS 2020:79). Serveringsstället bör därmed öppnas tidigast igen kl. 23.30 när serveringen ska avslutas kl. 22.00 och kl. 21.30 vid serveringstid till kl. 20.00.

  Syftet med bestämmelsen om utrymning är att motverka att gäster beställer stora mängder alkoholdrycker strax innan serveringstidens slut och sitter kvar och dricker dessa lång tid efter att sluttiden för servering har passerat.

  Återöppning för servering av mat, lättdrycker och folköl ska anmälas till kommunen, se 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622).

  Uppdaterad: 2021-02-18 11:12

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen