Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 2 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 2 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol gäller för samtliga typer av serveringstillstånd inklusive catering. Detta innebär att den som har ett serveringstillstånd för cateringverksamhet inte får servera de alkoholdrycker som omfattas av tillståndet mellan klockan 22.00 och 11.00.

    Serveringsstället för catering, oavsett om det gäller en för tillfälligt hyrd lokal eller ett enskilt hem, ska vara utrymt senast 30 minuter eftre serveringstidens slut det vill säga senast klockan 22.30, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2020:1622). När det gäller catering i enskilt hem betyder kravet på utrymning att cateringföretagaren ska lämna hemmet senast klockan 22.30 och då ta med sig kvarvarande alkoholdrycker.

    Uppdaterad: 2020-12-17 17:10

    Direktlänk till frågan

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen