Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Vad gäller för cateringverksamhet efter klockan 22.00?

    Förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol gäller för samtliga typer av serveringstillstånd inklusive catering. Detta innebär att den som har ett serveringstillstånd för cateringverksamhet inte får servera de alkoholdrycker som omfattas av tillståndet mellan klockan 22.00 och 11.00.

    Serveringsstället för catering, oavsett om det gäller en för tillfälligt hyrd lokal eller ett enskilt hem, ska vara utrymt senast 30 minuter eftre serveringstidens slut det vill säga senast klockan 22.30, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2020:1622). När det gäller catering i enskilt hem betyder kravet på utrymning att cateringföretagaren ska lämna hemmet senast klockan 22.30 och då ta med sig kvarvarande alkoholdrycker.

    Uppdaterad: 2020-12-17 17:10

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen