Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 31 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 31 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

  • När besökare rör sig på serveringsstället bör de kunna hålla en meters avstånd till varandra. Detta regleras inte uttryckligen i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd men den som driver ett serveringsställe bör beakta detta när den vidtar lämpliga åtgärder för att undvika trängsel. Lämpliga åtgärder i detta sammanhang kan exempelvis vara att anpassa möblering samt antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

    Uppdaterad: 2020-11-24 15:07

    Direktlänk till frågan

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen