Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 16 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 16 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

 • Om det anordnas en allmän sammankomst eller offentlig tillställning så är förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillämplig. Från och med den 24 november 2020 får sådana anordnas för max åtta personer.

  I förordningen finns ett undantag för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik, där sådana får anordnas för upp till 300 deltagare om de sitter ensamma eller två och två, och har minst en meter till andra sällskap.

  Notera dock att samtliga länsstyrelser har tagit fram lokala föreskrifter vilka medför att undantaget om sittande publik upp till 300 deltagare för närvarande inte gäller. Det innebär alltså att maxtaket om åtta personer gäller samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

  De lokala föreskrifterna är tillfälliga och kan komma att ändras. Ta del av informationen från länsstyrelsen om vad som gäller i det län där sammankomsten eller tillställningen arrangeras.

  Uppdaterad: 2020-11-25 11:01

  Direktlänk till frågan

Information till besökare

Allmänt om tillsynen