Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

  • Vad gäller för evenemang som inte räknas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning?

    Om sådana evenemang anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. Syftet med denna reglering är att undvika trängsel i form av exempelvis grupper av stående besökare vid en scen eller liknande.

    Uppdaterad: 2020-11-24 15:14

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen