Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 2 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 2 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

  • Om sådana evenemang anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. Syftet med denna reglering är att undvika trängsel i form av exempelvis grupper av stående besökare vid en scen eller liknande.

    Uppdaterad: 2020-11-24 15:14

    Direktlänk till frågan

Information till besökare

Allmänt om tillsynen