Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Kan annan verksamhet bedrivas under perioden då serveringsstället ska vara stängt?

    Nej, efter att serveringen av de alkoholdrycker som serveringstillståndet medger har avslutats, ska det utrymmas och stängas senast 30 minuter därefter, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622).

    Under den tid som serveringsstället är stängt får inga gäster släppas in på stället. Personalen får vara kvar i lokalerna och iordningställa dessa inför att serveringsstället öppnas på nytt igen. Folkhälsomyndigheten bedömer att personalen inte får bedriva någon annan verksamhet under denna tid eftersom serveringsstället ska vara stängt.

    Uppdaterad: 2020-12-30 15:50

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen