Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 31 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 31 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Nej, efter att serveringen av de alkoholdrycker som serveringstillståndet medger har avslutats, ska det utrymmas och stängas senast 30 minuter därefter, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622).

    Under den tid som serveringsstället är stängt får inga gäster släppas in på stället. Personalen får vara kvar i lokalerna och iordningställa dessa inför att serveringsstället öppnas på nytt igen. Folkhälsomyndigheten bedömer att personalen inte får bedriva någon annan verksamhet under denna tid eftersom serveringsstället ska vara stängt.

    Uppdaterad: 2020-12-30 15:50

    Direktlänk till frågan

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen