Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen

Tillståndspliktig servering – tillsynsvägledning om hur alkohollagen (2010:1622) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen tillämpas samtidigt

  • Ja, eftersom denna eventuella försäljning sker utanför serveringstillståndet ska det anmälas till kommunen. Detta för att möjliggöra för kommunen att bedriva folkölstillsyn där take-away och hemleveranser sker. Se 5 kap. 5 § 3 st. alkohollagen.

    Uppdaterad: 2021-06-01 08:33

    Direktlänk till frågan