Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Behöver tillståndshavaren anmäla till kommunen att rörelsen övergår till servering av mat, lättdrycker och folköl efter stängning?

    Ja, tillståndshavare ska anmäla till kommunen om han eller hon avser att öppna serveringsstället igen för servering av mat, lättdrycker och folköl efter det att serveringsstället har stängt, se 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622). Av bestämmelsen framgår att anmälan ska göras om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende som har betydelse för tillsynen.

    Att återöppna serveringsstället en viss tid efter att det utrymts (8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622)), innebär sådan förändring som ska anmälas till kommunen. Kommunen får då genom anmälan vetskap om att servering av folköl sker efter stängning och kan då bedriva tillsyn där.

    Anmälan enligt bestämmelsen i 8 kap. 8 § 3 st. alkohollagen (2010:1622) gäller inte för den som har serveringstillstånd.

    Uppdaterad: 2020-12-17 17:12

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen