Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Kan en restaurang med serveringstillstånd fortsatt vara öppen för att sälja mat genom take-away efter klockan 20.30?

    Nej, serveringsstället ska utrymmas och stängas senast klockan 20.30.Det vill säga 30 minuter efter serveringstidens slut, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622). Någon take-away verksamhet kan därför inte äga rum på serveringsstället direkt efter klockan 20.30.För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas, krävs det att serveringsstället håller stängt en viss tid efter att det har utrymts.

    Folkhälsomyndigheten rekommenderar i allmänna råd att serveringsstället bör hålla stängt minst en timme innan det öppnas för servering av mat, lättdrycker och folköl, take away eller caféverksamhet (HSLF-FS 2020:79).

    Serveringsstället bör därför, under den tid som serveringstiden begränsats till klockan 20.00, återöppnas tidigast klockan 21.30.

    Uppdaterad: 2020-12-23 10:14

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen