Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

 • Är det tillåtet att sälja tillståndspliktiga alkoholdrycker tillsammans med mat för avhämtning s.k. take-away efter klockan 20.00?

  Nej, det är aldrig tillåtet att sälja tillståndspliktiga alkoholdrycker för avhämtning från ett serveringsställe då detta är att anse som detaljhandel.

  Enligt alkohollagen (2010:1622) är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat, se 5 kap. 2 § i alkohollagen (2010:1622). Detaljhandel innebär försäljning till konsument av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte är avsedda att intas på stället, dvs. när kunden köper alkoholdryckerna för att ta med sig dessa hem.

  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer sprit, alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat i strid med alkohollagens bestämmelser ska enligt alkohollagens 11 kap. 3 § dömas för olovlig försäljning av alkohol till böter eller fängelse i högst två år.

  De tillståndshavare som säljer alkoholdrycker för avhämtning riskerar alltså att göra sig skyldiga till olovlig försäljning av alkohol och dömas till böter eller fängelse.

  Uppdaterad: 2020-12-23 10:15

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen