Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 16 maj 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 16 maj

 • För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas fordras att, tiden för servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, ska avslutas senast kl. 20.00. Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas senast kl. 20.30.

  Serveringsstället får dock hållas öppet för försäljning av mat och dryck genom take away och hemleveranser.

  Tillämpliga bestämmelser

  Enligt 7 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021;XX)) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, ska serveringsstället hållas stängt för förtäring på stället mellan kl. 20.30 och kl. 05.00. Av bestämmelsens andra stycke framgår att undantag görs för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället.

  För de serveringsställen som har serveringstillstånd för alkohol (drycker eller preparat) ska serveringsstället enligt 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622) vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

  Förhållandet till förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

  Folkhälsomyndighetens bemyndigande och föreskrifter (HSLF-FS 2021.XX) om att begränsa öppettiderna för serveringsställen ska ses som lex specialis (specialregler). Detta innebär att det i den del som föreskrifterna innebär strängare krav än vad förordningen eller serveringstillståndet medger, har föreskrifterna företräde. Besökarna får inte heller stanna kvar på serveringsstället efter 20.30, annat än för avhämtning av mat och dryck.

  Uppdaterad: 2021-03-01 17:39

  Direktlänk till frågan

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen