Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 31 maj 2021

  • Folkhälsomyndighetens regler om att serveringsställen ska ha stängt mellan klockan 20:30 och klockan 05:00 har företräde i förhållande till bestämmelserna om förbud mot servering av alkohol mellan klockan 22.00 och 11.00,se förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Även om det framgår i förordningen att försäljning av alkohol är möjlig mellan klockan 11:00 och klockan 22:00, tar Folkhälsomyndighetens regler om stängning klockan 20:30 över. Besökarna får inte heller stanna kvar på serveringsstället efter 20.30, annat än för avhämtning av mat och dryck.

    Folkhälsomyndighetens bemyndigande och föreskrifter om att begränsa öppettiderna för serveringsställen ska ses som lex specialis (specialregler) och eftersom de är senare tillkomna har de även företräde enligt principen om lex posterior. Detta innebär att det i den del som föreskrifterna innebär strängare krav än vad förordningen eller serveringstillståndet medger, har föreskrifterna företräde.

    För information om vad som gäller vid stängning och utrymning för serveringsställen med serveringstillstånd, läs vidare nedan under rubriken "Förkortad serveringstid från 1 mars".

    Uppdaterad: 2021-03-02 09:40

    Direktlänk till frågan

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 31 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen