Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 16 maj 2021

  • När det gäller serveringsställen som utgör en del av en handelsplats och inte endast kan nås genom egna entréer får varje sällskap bara bestå av en person istället för fyra. Med begreppet handelsplats avses sådana handelsplatser som omfattas av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, såsom butiker, köpcentrum, varuhus och gallerior.

    Ett serveringsställe som håller sina entréer mot handelsplatsen stängda och endast har öppet utifrån omfattas inte av bestämmelsen. Avgörande för bedömningen är om serveringsstället har en egen entré som är oberoende av handelsplatsens entré. Om serveringsställets entré delas med en handelsplats entré så gäller alltså bestämmelsen om endast en person per sällskap. Detta gäller även för exempelvis förbutiker.

    Serveringsställen som utgör en del av en handelsplats omfattas också av bestämmelsen om begränsning av öppettider för servering på stället.

    Uppdaterad: 2021-03-02 09:40

    Direktlänk till frågan

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 16 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen