Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 16 maj 2021

  • Barn och andra personer som är i behov av stöd är undantagna från kravet på endast en person per sällskap. Detta är för att möjliggöra bl.a. att personer som inte kan besöka serveringsstället ensamma och för att vuxna med små barn ska ha möjlighet att nyttja serveringsstället. Undantaget omfattar i huvudsak mindre barn som inte kan lämnas ensamma och personer med funktionsnedsättningar. Avgörande för bedömningen är vilket behov av stöd personen ifråga har.

    Äldre barn och ungdomar som inte är i behov av stöd omfattas alltså inte av undantaget. De omfattas av kravet på endast en person per sällskap. Detta gäller oavsett om de besöker serveringsstället tillsammans med en vuxen eller med andra barn.

    Vad som uppges av sällskapet i det enskilda fallet får i huvudregel godtas av verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten.

    Uppdaterad: 2021-03-02 09:40

    Direktlänk till frågan

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 16 maj

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen