Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

  • Vissa stationshus, resecenter och liknande inrymmer, utöver vänthall och liknande, även butiker och serviceinrättningar och kan därmed liknas vid ett köpcentrum eller en galleria. Här bör tillsynsmyndigheten ta fasta på resonemanget om att det är den huvudsakliga verksamheten som bör styra definitionen av tillsynsobjektet (prop. 2020/21:79 sid. 94). Det innebär att serveringsställen som endast har entré till sådana stationshus och liknande inte omfattas av regeln om en person per sällskap. Även om ett stationshus eller liknande inrymmer ett flertal butiker eller serviceinrättningar bör de som utgångspunkt inte betraktas som ett köpcentrum eller galleria, utan istället bedömas utifrån dess huvudsakliga funktion som stationshus, resecenter, vänthall etc.

    Däremot ska de enskilda butikerna eller serviceinrättningarna betraktas som handelsplatser, oavsett om de bedöms inrymmas i ett stationshus eller i ett köpcentrum/galleria. Denna bedömning har sedan betydelse för regeln om en person per sällskap på serveringsställen som endast har ingång till en handelsplats.

    I vissa större stationshus och resecenter med tillhörande butiker kan det vara en utmaning att bedöma gränsdragning mellan själva stationshuset och köpcentret eller gallerian. Här saknas möjlighet att ge en närmare definition och tillsynsmyndigheten får göra en bedömning i det enskilda fallet.

    Uppdaterad: 2021-03-18 15:29

    Direktlänk till frågan

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Allmänt om tillsynen