Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen

Tillståndspliktig servering – tillsynsvägledning om hur alkohollagen (2010:1622) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen tillämpas samtidigt

 • Enligt alkohollagen ska ett serveringsställe vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut (8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen). Detta påverkar möjligheten för restauranger med serveringstillstånd att servera alkoholdrycker efter kl. 22.00 eftersom samtliga serveringsställen ska hålla stängt mellan kl. 22.30 och kl. 05.00 enligt 7 § i myndighetens föreskrifter (HFLS-FS 2020:37).

  För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas fordras att tiden för servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, ska avslutas senast kl. 22.00. Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas senast kl. 22.30. Det innebär att utrymningstid och stängningstid är desamma.

  Syftet med bestämmelsen om utrymning är att motverka att gäster beställer stora mängder alkoholdrycker strax innan serveringstidens slut och sitter kvar och dricker dessa lång tid efter att sluttiden för servering har passerat. Att tolka att bestämmelsen om stängning kl. 22.30 även ska avse sista serveringstid innebär att bestämmelsens krav om utrymning i alkohollagen inte efterlevs.

  Serveringsstället får dock hållas öppet efter kl 22.30 för försäljning av mat, folköl och lättdryck genom take away och hemleveranser.

  Tillämpliga bestämmelser

  Enligt 7 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, ska serveringsstället hållas stängt för förtäring på stället mellan kl. 22.30 och kl. 05.00. Av bestämmelsens andra stycke framgår att undantag görs för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Med dryck avses här folköl och lättdryck.

  Serveringsställen med serveringstillstånd för alkohol (drycker eller preparat) ska enligt 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622) vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Eftersom tiden för utrymning och stängning sammanfaller, innebär det att serveringen av alkohol ska upphöra senast kl. 22.00.

  Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2020:37) i förhållande till alkohollagen (2010:1622 )

  Folkhälsomyndighetens bemyndigande och föreskrifter (HSLF-FS 2020:37) om att begränsa öppettiderna för serveringsställen ska ses som lex specialis (specialregler). Eftersom föreskrifterna är senare tillkomna än alkohollagen (2010:1622) har föreskrifterna företräde enligt principen om lex posterior. Detta innebär att i den del som föreskrifterna innebär strängare krav än vad serveringstillståndet medger, är det föreskrifterna som gäller. Av det följer att serveringsstället ska vara utrymt senast kl. 22.30 i samband med att stället ska stängas. Undantag medges dock för take-away och hemleverans av mat, folköl och lättdryck.

  Uppdaterad: 2021-06-01 08:30

  Direktlänk till frågan