Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen

Tillståndspliktig servering – tillsynsvägledning om hur alkohollagen (2010:1622) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen tillämpas samtidigt

 • Ja, de utrymmen på hotellet eller på serveringsstället som är avgränsat för tillståndspliktig servering, ska vara utrymt och stängt senast 30 minuter efter serveringstidens slut, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622). Dvs. de områden inom ett hotell som omfattas av ett serveringstillstånd ska utrymmas och stängas senast kl. 22.30. Detta innebär även att senaste serveringstiden för alkohol (drycker eller preparat) är kl. 22.00.

  Tillstånd till servering ska vara knutet till ett visst serveringsställe som disponeras av tillståndshavaren, se 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622).

  Serveringstillståndet ska avse viss lokal eller annat avgränsat utrymme.

  Med lokal avses den del av serveringsstället, inomhus, där alkoholservering är tillåten och med annat avgränsat utrymme avses den del som ligger utomhus tex. en terrass eller uteservering, se prop. (1976/77:108 s. 75).

  Uppdaterad: 2021-06-01 08:34

  Direktlänk till frågan