Avstånd och trängsel

Gränsdragningsfrågor

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen

Tillståndspliktig servering – tillsynsvägledning om hur alkohollagen (2010:1622) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen tillämpas samtidigt

 • Ett hotellrum kan liknas vid ett tillfälligt hem och rumsservering av mat, folköl och lättdrycker kan liknas med hemleverans. De serveringsställen som har ett serveringstillstånd och som är belägna inom ett hotell får även servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat när servering sker via rumsservering eller minibar.

  Tillämpliga bestämmelser

  I den del som rumsservering avser servering av spritdrycker, vin och starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat gäller 8 kap. 5 § alkohollagen. Det vill säga att det är fortsatt tillåtet för den tillståndshavare som driver hotellets restaurang att, i enlighet med nämnda bestämmelse, servera alkohol (dryck eller preparat) via rumsservering eller minibar på hotellet.

  När det gäller rumsserveringen som avser mat och dryck som inte är tillståndspliktig och som inte förtärs på stället gäller istället undantaget i 7 § 2 st., myndighetens föreskrifter (HSLF 2020:37). Där framgår att serveringsstället får hållas öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället även om serveringsstället i övrigt ska vara stängt kl. 22.30 (7 § 1 st.). Drycker som kräver serveringstillstånd är dock undantagna från försäljning genom take-away och hemleveranser, se 2  kap. 11 §, 3 kap. 1 § samt 5 kap. 2 § alkohollagen.

  Uppdaterad: 2021-06-01 08:35

  Direktlänk till frågan