6 oktober 2020

Ebolautbrottet i Équateurprovinsen, Demokratiska Republiken Kongo (DRC), fortsätter.

Den 4 oktober var antalet fall 128 (119 bekräftade och 9 misstänkta), varav 53 dödsfall. Ytterligare en hälsozon, Makanza, har rapporterat fall och således är nu 13 av provinsens 18 hälsozoner drabbade.

Aktuell information från WHO

Outbreaks and Other Emergencies Updates

Disease Outbreak News

16 september 2020

Ebolautbrottet i Équateurprovinsen, Demokratiska Republiken Kongo (DRC), fortsätter. Den 11 september var antalet fall 121 (115 bekräftade och 6 misstänkta), varav 48 dödsfall. Ytterligare en hälsozon, Bomongo, har rapporterat fall och således är nu tolv av provinsens 18 hälsozoner drabbade.

Bild 1. Antal bekräftade (röda) och misstänkta (orange) fall rapporterade i tolv hälsozoner i Équateurprovinsen, DRC.

Bild 1. Antal bekräftade (röda) och misstänkta (orange) fall rapporterade i tolv hälsozoner i Équateurprovinsen, DRC.

Källa: WHO-Weekly Bulletin for outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO) Week 37, 7-13 September 2020.

2 september 2020

Antalet fall av Ebola i Équateurprovinsen i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRC) har nu ökat till 109 (103 bekräftade, 6 misstänkta och 47 dödsfall) sedan utbrottet deklarerades 1 juni.

Hittills har elva av totalt 18 hälsozoner i provinsen rapporterat fall; Bikoro, Bolenge, Bolomba, Iboko, Ingende, Lilanga Bobangi, Lolanga Mampoko, Lotumbe, Mbandaka, Monieka och Wangata.

Bild 1. Antal bekräftade (röda) och misstänkta (orange) fall rapporterade i elva hälsozoner i Équateurprovinsen, DRC, sedan utbrottet deklarerades den 1 juni.

Antal bekräftade (röda) och misstänkta (orange) fall rapporterade i elva hälsozoner i Équateurprovinsen, DRC, sedan utbrottet deklarerades den 1 juni.

Källa: WHO-Weekly Bulletin for outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO) Week 35, 24-30 August 2020.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

21 augusti 2020

Antal fall av Ebola i Équateurprovinsen i västra Demokratiska Republiken Kongo har ökat till 100 fall varav 43 dödsfall.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

Information från WHO

Weekly Bulletin of outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO)

Ebola situation reports: Democratic Republic of the Congo

24 juli 2020

Antal fall av Ebola i Équateurprovinsen i västra Demokratiska Republiken Kongo har ökat till 60 fall varav 24 dödsfall. Smittan är nu utbredd i sju hälsozoner: Bikoro, Bolomba, Iboko, Lotumbe, Mbandaka, Wangata och Ingende.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

7 juli 2020

Antal fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo (DRC) har ökat. Den 7 juli 2020 rapporterades 41 fall varav 17 dödsfall. I Équateurprovinsen beläget i nordvästra DRC har fall rapporterats från fem hälsozoner: Mbandaka, Bikoro, Wangata, Bolomba och Iboko.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

11 juni 2020

Antal nya fall har ökat i nordvästra DR Kongo och den 8 juni rapporterade hälsoministeriet i DR Kongo totalt 12 fall varav 8 personer avlidna. Det nya utbrottet pågår i tre regioner, Bikoro, Mbandaka och Wangata, i Équateurprovinsen och första fallet insjuknade 18 maj.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av riskbedömningar från ECDC och WHO. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

2 juni 2020

Den 1:a juni förmedlade Världshälsoorganisationen (WHO) en rapport från Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo om 6 nya Ebola fall varav 4 personer rapporterades avlidna i staden Mbandaka i Équateurprovinsen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

Folkhälsomyndighetens bedömning

Risken för importfall till Sverige bedöms i nuläget som mycket låg.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DR Kongo kontinuerligt och uppdaterar informationen här vid behov.

Läs mer

Weekly Bulletin of outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO)

Disease Outbreak News (WHO)

Ebola situation reports: Democratic Republic of the Congo (WHO)

Ebola (östra Demokratiska Republiken Kongo, 1 augusti 2018 - 25 juni 2020)