24 juli 2020

Antal fall av Ebola i Équateurprovinsen i västra Kongo har ökat till 60 fall varav 24 dödsfall. Smittan är nu utbredd i sju hälsozoner: Bikoro, Bolomba, Iboko, Lotumbe, Mbandaka, Wangata och Ingende.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

Aktuell information från WHO

Weekly Bulletin of outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO)

Disease Outbreak News

Ebola situation reports: Democratic Republic of the Congo

7 juli 2020

Antal fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo (DRC) har ökat. Den 7 juli 2020 rapporterades 41 fall varav 17 dödsfall. I Équateurprovinsen beläget i nordvästra DRC har fall rapporterats från fem hälsozoner: Mbandaka, Bikoro, Wangata, Bolomba och Iboko.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

11 juni 2020

Antal nya fall har ökat i nordvästra DR Kongo och den 8 juni rapporterade hälsoministeriet i DR Kongo totalt 12 fall varav 8 personer avlidna. Det nya utbrottet pågår i tre regioner, Bikoro, Mbandaka och Wangata, i Équateurprovinsen och första fallet insjuknade 18 maj.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av riskbedömningar från ECDC och WHO. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

2 juni 2020

Den 1:a juni förmedlade Världshälsoorganisationen (WHO) en rapport från Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo om 6 nya Ebola fall varav 4 personer rapporterades avlidna i staden Mbandaka i Équateurprovinsen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

Folkhälsomyndighetens bedömning

Risken för importfall till Sverige bedöms i nuläget som mycket låg.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DR Kongo kontinuerligt och uppdaterar informationen här vid behov.

Läs mer

Weekly Bulletin of outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO)

Disease Outbreak News (WHO)

Ebola situation reports: Democratic Republic of the Congo (WHO)

Ebola (östra Demokratiska Republiken Kongo, 1 augusti 2018 - 25 juni 2020)