Uppdatering 17 augusti

Landets hälsoministerium, WHO och andra samarbetsorganisationer arbetar för att fastställa den fulla omfattningen av detta utbrott som varit känt sedan början av augusti. För närvarande har fall rapporterats från sex områden i provinsen Norra Kivu (Masereka, Beni, Butembo, Oicha, Mabalako och Musienene) samt från Mandima i provinsen Ituri.

På grund av pågående konflikter i området kan arbetet med kartläggning och bekämpning av utbrottet försvåras. Men tack vare goda erfarenheter från det nyss avslutade utbrottsarbetet i västra DR Kongo har nu personal och utrustning snabbt mobiliserats för att bemanna såväl mobila laboratorier som ebola-behandlingskliniker i utbrottsområdet. Vaccination av hälsovårdspersonal och smittutsatta har påbörjats i Mabalako, Beni och i Mandima.

För aktuella uppgifter om antal fall, var god följ nedanstående länkar till WHO och DR Kongos hälsoministerium. I det totala antalet fall som anges ingår både bekräftade och misstänkta fall. Skillnaden mellan dessa är att de bekräftade fallen har verifierats vara ebolasmittade genom ett positivt blodprov. De misstänkta fallen har symtom som stämmer med ebola, men har av olika anledningar inte provtagits.

WHO koordinerar arbetet mellan DR Kongo och dess grannländer för att minska risken för smittspridning över landgränserna. WHO bedömer fortfarande risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg på det globala planet.

WHO lägesuppdateringar från DR Kongo

Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo

Uppdatering 8 augusti

Den 7 augusti bekräftade WHO att det handlar om ett utbrott av ebola. Genetisk analys har visat att det handlar om en virusstam skild från den som i början av sommaren spreds i västra DR Kongo, vilket bekräftar att det är ett nytt utbrott och inte en fortsättning på det tidigare. Det är dock samma typ av ebolavirus (Ebola Zaire) som i det tidigare utbrottet, vilket innebär att samma sorts vaccin som användes i maj-juni kan sättas in även denna gång för att motverka fortsatt smittspridning.

Hittills har 16 av de 43 misstänkta fallen bekräftats vara smittade av ebola. Totalt 36 personer har avlidit.

WHO bedömer risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg på det globala planet.

Läs mer

Peter Salama WHO (twitter)

WHO situation report

Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo

3 augusti

En vecka efter att utbrottet i provinsen Equateur förklarades avslutat har ett kluster av sannolik ebola även blivit känt i den krigsdrabbade provinsen norra Kivu i DR Kongo. Det är i dagsläget oklart om det finns någon koppling med det tidigare utbrottet. Ett expertteam från DR Kongos hälsoministerium är på plats för att kartlägga situationen tillsammans med bland annat WHO. Det komplicerade säkerhetsläget försvårar en insats, och WHO bedömer risken för fortsatt spridning i DR Kongo, och även till närliggande Uganda, som hög.

Fallen har rapporterats från staden Mangina, cirka tre mil från storstaden Beni och cirka 10 mil från gränsen till Uganda. Hittills har det rapporterats om 26 personer som insjuknat. Ebolavirus har bekräftats i fyra av sex testade prover. Totalt rapporteras 20 personer ha avlidit.

Folkhälsomyndighetens bedömning

Risken för importfall till Sverige bedöms i nuläget som mycket liten.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DR Kongo kontinuerligt och uppdaterar informationen här vid behov.

Läs mer

WHO:s informationssida om ebola

Folkhälsomyndigheten om det tidigare utbrottet i DR Kongo