Uppdatering 19 februari 2018

Enligt Brasiliens hälsovårdsministerium har det pågående utbrottet orsakat 464 bekräftade fall inklusive 154 dödsfall under perioden juli 2017 fram till mitten av februari. Utbrottets numerära omfattning överstiger dock inte motsvarande siffror vid samma tidpunkt under den första utbrottssäsongen 2016/2017. Dock sker den största smittspridningen nu i delstaterna São Paulo, Minas Gerais och Rio de Janeiro i områden som inte tidigare bedömts vara riskområden för gula febern-smitta. Smittspridning har skett mycket nära storstäderna São Paulo, Belo Horizonte och Rio de Janeiro men hittills har myndigheterna inte kunnat påvisa smittspridning inne i stadsmiljö.

Under de gångna två månaderna har två ovaccinerade turister från Europa smittats under resa till delstaterna São Paulo respektive Minas Gerais vilket illustrerar betydelsen av att resenärer söker vaccinationsrådgivning innan resa till utbrottsområden.

De brasilianska hälsovårdsmyndigheternas målsättning att vaccinera strax över 20 miljoner invånare i landets sydöstra delstater har hittills endast nått ut till 21 % av målbefolkningen varför vaccinationskampanjerna kommer att förlängas.

Läs mer

Brasilianska hälsoministeriets utbrottsrapport 19 februari 2018

Gula feber i Sydamerika - WHO/PAHO utbrottsrapport 16 februari 2018

Epidemiologisk utveckling 2017–2018

Efter en lugnare period under sommaren 2017 har humanfall åter rapporterats under senhösten från fyra delstater i sydöstra Brasilien, parallellt med en rejäl ökning i antalet infekterade djur nära storstäder. Några mil utanför storstaden São Paulo med 12 miljoner invånare rapporterades fyra nya fall strax efter årsskiftet 2017/2018, parallellt med rapporter om apor som dött till följd av gula febern i omgivande naturparker. Fram till nu har smittspridningen varit begränsad till djungelmiljö där stickmyggor av arten Haemagogus utgör både reservoar och vektor för gula febern-viruset. Det finns i nuläget inga uppgifter om att smitta har skett i urban miljö där främst Aedes-myggor utgör transmissionsvektor, vilket vore mycket bekymmersamt. I São Paulo anger WHO att 10 miljoner människor saknar vaccinationsskydd mot gula febern.

Enligt statistik från WHO har 35 laboratoriebekräftade fall av gula febern rapporterats under det gångna halvåret fram till och med 14 januari 2018; huvuddelen av dessa fall anges ha smittats i delstaterna São Paulo, Rio de Janeiro och Minas Gerais. Dödligheten bland rapporterade fall har varit relativt hög (20/35 fall). Under de första veckorna i januari har Brasiliens hälsovårdsministerium rapporterat en fortsatt snabb ökning av antalet bekräftade och misstänkta fall under utredning.

Landets hälsovårdsmyndigheter inleder i januari och februari stora vaccinationskampanjer som ska ge skydd åt över 21 miljoner människor i landets sydöstra delstater. Månaderna december till maj anges i Brasilien vara den optimala säsongen för smittspridning med hänsyn till miljöfaktorer såsom klimat och förekomst av myggor.

Uppdaterade vaccinationsrekommendationer från WHO

Till följd av den fortsatta smittspridningen i Brasilien rekommenderar nu WHO att resenärer vaccinerar sig mot gula febern vid resor till följande delstater:
Acre, Amapá, Amazonas, delar av delstaten Bahia (för lista över berörda områden var god se WHO:s föregående uppdatering från 4 april 2017), Distrito Federal inklusive huvudstaden Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná inklusive sevärdheten Iguazu Falls, Piauí, Rio de Janeiro inklusive delstatshuvudstaden Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo inklusive delstatshuvudstaden São Paulo, Tocantins.

Vaccination och myggprevention

Vaccinet som ges mot gula febern är godkänt från och med nio månaders ålder. En vaccination mot gula febern ger livslångt skydd. Det ska inte ges till personer med nedsatt immunförsvar eller till personer med allvarliga allergier mot ägg, kyckling eller gelatin. För vissa grupper såsom gravida kvinnor och personer över 60 år rekommenderas inte vaccination om denna inte är absolut nödvändig. För mer information och rådgivning gällande gula febern-vaccination hänvisar Folkhälsomyndigheten till närmaste vaccinationsmottagning.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för gula febern och samtidigt också för denguefeber och andra insektsöverförda smittor. Risken för stick minskar om man använder myggmedel och heltäckande kläder samt sover under myggnät eller i rum med luftkonditionering.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i Brasilien kontinuerligt.

Länkar

WHO:s senaste utbrottsrapport 22 januari 2018

Gula febern i Sydamerika - epidemiologiska rapporter (WHO/PAHO)

Kartöversikt över drabbade områden i Brasilien (ECDC)

Aktuella vaccinationsrekommendationer från WHO 16 januari 2018

International travel and health (WHO)

Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd

Sjukdomsinformation om gula febern