20 juli 2018

Ytterligare misstänkta fall har kopplats till utbrottet av hepatit A orsakat av kontaminerade frysta jordgubbar från Polen. Det är nu rapporterat totalt 17 fall varav 13 bekräftade och 4 misstänkta. Det senaste fallet insjuknade i mitten av juli.

Antalet fall i utbrottet, vecka 22–29 2018 (n=17), 180720

Graf över antalet fall av hepatit A per vecka

4 juli 2018

Det är nu totalt 13 fall, 11 bekräftade och två misstänkta, från fyra olika län (Skåne, Blekinge, Kalmar, Gävleborg) som kan kopplas till utbrottet. Senaste fallet insjuknade 18 juni. Fallen är i åldrarna 11-92 år, nio kvinnor och fyra män. Samtliga fall har ätit smoothies eller dessert/bärblandning innehållande frysta importerade jordgubbar som inte upphettats innan förtäring.

Ytterligare analyser av det aktuella partiet av jordgubbar från Polen visar att de innehåller samma typ av hepatit A virus som de insjuknade personerna smittats av. Jordgubbarna har inte sålts direkt till konsument.

Antalet fall i utbrottet, 30 maj-18 juni 2018 (n=13), 180704

Diagram över antalet hepatit A-fall i utbrottet, 30 maj-18 juni 2018

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit A

Livsmedelsverket: Frysta jordgubbar bakom utbrott av hepatit A

29 juni 2018

Under juni har det rapporterats 12 fall, 10 bekräftade och två misstänkta, från tre olika län (Skåne, Blekinge, Kalmar) med samma typ av hepatit A-virus (genotyp IB). Senaste fallet insjuknade 18 juni. Fallen är i åldrarna 11-92 år, nio kvinnor och tre män. Gemensamt för fallen är att de ätit smoothies eller dessert/bärblandning innehållande frysta importerade jordgubbar som inte upphettats innan förtäring.

I den pågående utredningen som utförs i samarbete med berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och andra myndigheter, har en gemensam distributör av frysta jordgubbar identifierats. Jordgubbarna är importerade från Polen. Analys av provtagna bär visar att de innehåller hepatit A-virus.

Företaget har återkallat det aktuella partiet av jordgubbar och informerat sina mottagare och kunder att kassera eller skicka tillbaka eventuella kvarvarande bärpåsar. Företaget levererar främst till storkök och restauranger. Via Livsmedelsverket har polska myndigheter informerats om virusfynden.

Antalet fall i utbrottet, 30 maj-18 juni 2018 (n=12), 180629

Antal fall hepatit A juni 2018

Läs mer om hepatit A infektion här