Uppdatering 12 april 2018

Utbrottet av listeria i Europa kopplat till fryst majs fortsätter. Sedan den senaste rapporten från ECDC-EFSA som publicerades 22 mars så har nio nya utbrottsfall från tre länder, däribland Sverige, rapporterats. Totalt är det nu 41 fall mellan december 2015 och mars 2018 som ingår i utbrottet. I Sverige är det ett nytt fall, med insjukningsdatum i mars, som kan kopplas till utbrottet. Totalt är det sju svenska utbrottsfall, samtliga över 70 år (figur 1).

Figur 1. Antalet svenska fall i utbrottet per år och månad för insjuknande, maj 2016–mars 2018.

Graf som visar antalet svenska fall i listeriautbrottet per år och månad

Figur 2. Totala antalet fall med isolat av Listeria monocytogenes ST-6 inklusive utbrottsstammen i Sverige mellan 2015–mars 2018.

Graf som visar antalet fall med isolat av Listeria monocytogenes ST-6

Läs mer

ECDC Epidemiologisk uppdatering 12 april 2018

23 mars 2018

Utbrottet som orsakats av en variant av listeria serogrupp IVb, omfattar totalt 32 fall från fem europeiska länder. I Sverige har sex fall mellan 2016 och 2017 kunnat kopplas till utbrottet. Det senaste fallet insjuknade i december 2017. Samtliga var över 70 år. Undersökningar och analyser av livsmedel pekar på fryst majs, odlad i Ungern och packad i Polen, som den troliga smittkällan. I Sverige har utbrottsvarianten av listeria påvisats i Coop:s frysta majs och aktuella partier har återkallats.

Kopplingen mellan fallen i de olika länderna och provtagna livsmedel har varit möjligt genom det europeiska samarbetet kring molekylärepidemiologisk övervakning av listeria. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har medverkat i den utbrottsutredning som den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA samordnat.

Läs mer

Nyhetsartikel från Folkhälsomyndigheten

Nyhetsartikel från Livsmedelsverket

ECDC-EFSA Rapid Outbreak Assessment

Sjukdomsinformation om listeria

Pressmeddelande från Coop om återkallelse av frysta majskorn