Uppdatering 18 maj 2018

Totalt sju fall, sex bekräftade och ett misstänkt, tillhör listeriautbrottet i Västra Götaland. Det senaste fallet insjuknade i början av maj. Samtliga fall är äldre eller har underliggande sjukdomar. Prover från enportionsrätter har visat på samma typ av listeria som hos patienterna.

Läs mer om utbrottet här

Uppdatering 4 maj 2018

Fem fall i Västra Götaland som insjuknade mellan februari och april har visat sig ha samma variant av listeria serotyp IVb. Fallen är i åldrarna 59–84 år. Utredning pågår, men ännu har inget säkert samband med något misstänkt livsmedel kunnat fastställas.

Läs mer om utbrottet här