5 januari 2018

Ytterligare fall utreds i det pågående utbrottet i Västra Götaland. Smittskydd Västra Götaland uppdaterar informationen kontinuerligt. Folkhälsomyndigheten följer läget och ger stöd till berörda landsting och regioner.

2 januari 2018

Det första fallet av mässling konstaterades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 10 december 2017 och sedan dess har ytterligare elva individer insjuknat. Det senaste fallet konstaterades den 2 januari 2018. Kontaktspårning pågår inom slutenvård och primärvård i Göteborgsområdet. Det är därför viktigt med ökad uppmärksamhet inom all hälso- och sjukvård vad gäller mässling.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten - Två doser mässlingsvaccin ger effektivt skydd

Västra Götalandsregionen - Fler fall av mässling i Göteborg

Sjukvårdsrådgivningen 1177