Vägledningen riktar sig till både slutenvård och öppenvård. Denna har tillkommit i inledningsskedet av ett utbrott med en delvis ny symtombild och kommer successivt uppdateras baserat på ökad kunskap.