Under april och maj har ett stort antal fall av samma salmonellatyp (Bovismorbificans) rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Ett 30-tal fall utreds som tillhörande utbrottet. De insjuknade personerna är i åldern 18 till 80 år och är geografiskt spridda över landet.

Än så länge är smittkällan okänd, men en utredning pågår i samarbete med berörda smittskydd och andra myndigheter för att så fort som möjligt fastställa orsaken till utbrottet.

Figur 1. Insjukningskurva för salmonella Bovismorbificans, 2018-05-05

Insjukningskurva för salmonella Bovismorbificans